ASCII tabel (Dutch)

Hieronder staan de tabellen van de 128 ascii karakters en de 128 extended ascii afgebeeld.

Tijdens het typen van sommige Nederlandse woorden of namen is het handig om de extended ascii tabel te gebruiken (zoals café, reçu of  à la).

Je kunt speciale tekens als volgt gebruiken op je computer:

Houd de ALT-toets ingedrukt en toets dan de bijbehorende driecijferige code op het numerieke gedeelte (aan de rechterkant) van je keyboard in. Laat vervolgens de ALT-toets los en het teken verschijnt.

Het euro-teken staat niet in de tabel. Dit teken kun je wel typen als een code, probeer maar eens ALT-0128 of CTRL-ALT-E of CTRL-ALT-5.